Foto: VUGHT - Een dezer dagen worden de nieuwe ...

Foto: VUGHT - Een dezer dagen worden de nieuwe woningen opgeleverd in het vernieuwde Molukse kamp Lunetten in Vught.

De bouwwijze sluit zoveel mogelijk aan bij die van de barakken waarin de Molukkers eerst woonden in het voormalige Duitse doorgangs- en concentratiekamp. Er zijn 107 wooneenheden neergezet, waarvan de gemiddelde huurprijs 350 gulden per maand zal bedragen. De huurcontracten moeten nog worden gesloten. Met de totale bouw, inclusief bodemsanering, infrastructuur en geluidwerende voorzieningen (de wijk ligt pal naast een kazerne en een jeugdgevangenis) is een bedrag van ongeveer 40 miljoen gulden gemoeid. Een aantal Molukkers is niet tevreden met de nieuwbouw: met hun wensen zou te weinig rekening zijn gehouden, kamers zijn in sommige gevallen erg klein uitgevallen. (Foto NRC Handelsblad/ Freddy Rikken)