Bij Domeinen 90 arbeidsplaatsen weg

DEN HAAG, 20 MAART. Bij de Dienst der Domeinen, een onderdeel van het ministerie van Financiën, gaan de komende jaren negentig arbeidsplaatsen verloren.

De Dienst, die belast is met het beheren en afstoten van overtollge rijkseigendommen en in beslag genomen goederen, zal in 1994 zijn teruggebracht tot 358 formatieplaatsen. Dit blijkt uit een reorganisatieplan dat het ministerie gisteren bekend heeft gemaakt. De huidige elf inspecties worden teruggebracht tot vijf regionale directies die zich uitsluitend met het beheer van onroerende zaken bezig zullen houden. Zij worden gevestigd in Leiden, Arnhem, Breda, Meppel en Lelystad. Het beheer van roerende zaken wordt ondergebracht bij een landelijk opererende dienst in Apeldoorn. De vestigingen in Haarlem, Zoetermeer, Goes, Helmond, Zwolle, Wieringerwerf en Emmeloord verdwijnen. Het ministerie heeft zich verplicht werknemers die bij Domeinen overtollig worden elders aan een baan te helpen.