Amsterdam treedt op tegen fraude

AMSTERDAM, 20 MAART. De gemeente Amsterdam wil dit jaar 14.500 frauderende ontvangers van een uitkering een navordering opleggen. Met het terugvorderen van de ten onrechte genoten uitkeringen is een bedrag van 70 miljoen gulden gemoeid. Dit is gisteren bevestigd door een woordvoerder van de Amsterdamse wethouder voor sociale zaken A. Wildekamp (PvdA).

Het gaat bij de terugvordering van de uitkeringen om gevallen van de zogenaamde “witte fraude”, waarbij naast een uitkering van de sociale dienst tevens inkomsten werden genoten die door de betrokken werkgever werden opgegeven aan de belastingdienst. In Amsterdam is de belastingdienst twee jaar geleden begonnen met het verstrekken van gegevens aan de sociale dienst met betrekking tot gevallen waarbij mogelijk sprake is van deze vorm van uitkeringsfraude.

De sociale dienst heeft met behulp van deze gegevens inmiddels 20.000 terugvorderingen opgelegd. Het afgelopen jaar betrof dit een totaalbedrag van 30 miljoen gulden. Het feitelijk ontvangen bedrag zou echter slechts enkele miljoenen guldens bedragen.

Voor dit jaar is de verwachting dat circa 1500 uitkeringsfraudeurs zullen worden aangepakt voor een bedrag van gemiddeld 27.000 gulden. Deze gevallen worden afgehandeld via een strafrechtelijke procedure. Het merendeel - 13.000 uitkeringfraudeurs - zullen door de sociale dienst zelf worden afgehandeld.

Het doorgeven van de belastinggegevens, die betrekking hebben op de jaren 1988 tot en met 1991, hebben tot een “stuwmeer” van 112.000 gevallen van mogelijke fraudegevallen geleid. De sociale dienst heeft 110 extra mensen aangesteld voor het controleren van de belastinggegevens.