Amerikanen terug in Kismayu

KISMAYU, 20 MAART. Amerikaanse troepen zijn naar de havenstad Kismayu in het zuiden van Somalië teruggekeerd om er te trachten een eind te maken aan de bende-oorlogen in de stad.

De Amerikanen werden twee weken geleden uit Kismayu teruggetrokken, nadat de militie van "generaal Morgan' (familielid en bondgenoot van de verdreven dictator Siad Barre) de militie van kolonel Omar Jess (een bondgenoot van Mohammed Farrah Aidid, een van de belanghrijkste krijgsheren van Somalië) uit Kismayu had verdreven. De Amerikanen droegen de verantwoordelijkheid voor de handhaving van de orde over aan Belgische vredestroepen en verlieten de stad. De strijd in Kismayu bracht Aidid ertoe zich terug te trekken uit het verzoeningsoverleg in Addis Abeba. Hij dreigde pas weer rond de tafel te gaan zitten als de toestand in de belangrijke havenstad zou zijn “omgekeerd”.

Donderdag keerden de Amerikanen, vijfhonderd man sterk en vergezeld door dertien helikopters, in Kismayu terug. Hun belangrijkste taak is de vrede te herstellen tussen de veertien clans en subclans die er met gewapende milities opereren. Leiders van die milities kwamen gisteren uit Mogadiscio over voor overleg. Dinsdag nog werd in Kismayu felle strijd geleverd tussen driehonderd aanhangers van Morgan en veertig van Jess. Daarbij vielen volgens sommige bronnen tien, volgens andere meer dan honderd doden. (AP)