Aantal slachtoffers criminaliteit stijgt

ROTTERDAM, 20 MAART. In 1992 werd 35,1 procent van de bevolking slachtoffer van de zogeheten veel voorkomende criminaliteit.

Voor het eerst sinds 1986 is dat percentage licht gestegen. Dit blijkt uit een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De lichte toename in de veel voorkomende criminaliteit geldt niet voor alle delicten maar is vooral zichtbaar bij fietsdiefstal, diefstal uit auto, allerlei vernielingen en inbraak. Het aantal mensen dat in een jaar van twee of meer delicten slachtoffer wordt, is gestegen. Uit het onderzoek blijkt dat het percentage slachtoffers in sterk stedelijke gemeenten (46) bijna twee keer zo hoog is als dat in niet-stedelijke gebieden (25).