Winst Labouchere stijgt met 40 pct

De winst van de Amsterdamse financiële houdstermaatschappij Labouchere, eigendom van verzekeringsmaatschappij Aegon, is vorig jaar met veertig procent gestegen.

Onder Labouchere vallen de werkmaatschappijen Bank van Haften Labouchere alsmede Wallich & Matthes, een valutamakelaar onder meer actief op de kapitaalmarkt.

Het netto resultaat kwam in 1992 uit op 14,1 miljoen tegen 10,1 miljoen gulden in het jaar daarvoor. In de cijfers is ook het resultaat van commissionairsbedrijf Van der Wolk & Knaape, voor 51 procent eigendom van Bank van Haften Labouchere, gedeeltelijk meegenomen. In 1991 werd 4 miljoen gulden aan de stroppenpot toegevoegd tegen een half miljoen gulden in het daaraan voorafgaande jaar.

De baten zijn vorig jaar ten opzichte van 1991 gestegen van 30,1 tot 56 miljoen gulden. De bruto winst nam met 25 procent toe van 16 miljoen tot 20 miljoen gulden. Het balanstotaal steeg van 1.165 tot 1.247 miljoen gulden.