Werf Wilton laakt gedrag van FME in CAO-overleg

ROTTERDAM, 19 MAART. Wilton-Fijenoord (scheepsreparatie en -nieuwbouw, offshore) heeft ernstige kritiek op de handelwijze van de FME, de werkgeversorganisatie in de metaal-en elektrotechnische industrie, in de CAO-onderhandelingen.

In een brief aan werkgeversonderhandelaar J. van den Akker vraagt directievoorzitter T.T. Jonker van Wilton-Feijnoord zich af “of het tot nu toe gevoerde onderhandelingsbeleid nog wel voldoende gedragen wordt door de leden van de FME”.

De eerste bedrijfsregeling in de metaalindustrie is een feit. De vakbonden hebben met de directie van Inventum (onder meer boilers en huishoudelijke apparatuur) overeenstemming bereikt over collectieve reparatie van het WAO-gat. Het akkoord voorziet verder in een loonsverhoging van 2,8 procent per 1 april.

Begin deze week braken in de metaal stakingsacties uit wegens het uitblijven een een akkoord tussen werkgevers en vakbonden over compensatievan de verlaagde uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid. Vanmorgen, aan het begin van de vijfde stakingsdag, legden werknemers in drie metaalbedrijven het werk neer. In vijf andere bedrijven werd de gisteren begonnen staking vandaag voortgezet.

De onderhandelingen over een nieuwe CAO voor de 100.000 werknemers bij de PTT zijn gisteren eveneens vastgelopen op de WAO-reparatie. Als de PTT-directie op korte termijn geen concessies doet, zullen de bonden hun leden raadplegen over acties.