Voor het eerst weer dividend bij Boskalis

ROTTERDAM, 19 MAART. Koninklijke Boskalis Westminster, het grootste baggerbedrijf ter wereld, keert voor het eerst sinds 1982 weer dividend uit aan de gewone aandeelhouders. Over het jaar 1992 ontvangen zij per aandeel een winstuitkering van 65 cent.

“Het is een beetje een historische gebeurtenis”, erkende gisteren R. van Gelder, voorzitter van de raad van bestuur van Boskalis. Het baggerconcern maakte gisteren bekend, dat de winst vorig jaar met 15 procent is gestegen van 46,7 tot 53,6 miljoen gulden. De omzet nam met 12 procent toe van 834 tot 937 miljoen gulden, vooral doordat het in 1991 aangekochte Duitse baggerbedrijf Heinrich Hirders voor het eerst volledig meetelde in de cijfers.

Met de dividenduitkering zet Boskalis een streep onder het verleden. Begin jaren tachtig raakte Boskalis aan de rand van de afgrond door behalve baggeren ook in andere bouwsectoren te opereren en door het catastrofale Cogasco-project in Argentinië. In 1985 werd Boskalis op het nippertje gered en sterk afgeslankt. De schuldeisers, waaronder banken en obligatiehouders, lieten daarbij hun vorderingen vallen en kregen in ruil daarvoor aandelen. De aandeelhouders - de banken bezaten in één klap zo'n 80 procent van het kapitaal - kregen recht op een cumulatief preferent dividend van 75 cent. Voor deze vorm van afbetaling moest Boskalis jaarlijks voor zo'n 14 miljoen gulden bij elkaar baggeren.

De gewone aandeelhouders, voor wie jarenlang niets overschoot, ontvangen nu een stukje van de winst. De houders van de cumulatief preferente aandelen ontvangen een kwartje meer (90 cent), als restant van het oude "voorrangsdividend'. “Dat kwartje is een laatste restje van de erfenis”, zegt van Gelder die met enige tegenzin praat over het verleden. Op 1 juni van dit jaar worden bij de uitbetaling van het dividend de "oude' prefs omgezet in gewone aandelen.

Voor de toekomst is Boskalis gematigd optimistsch, vooral door de omvang van de orderportefeuille (ruim een miljard gulden eind 1992). Van Gelder: “We verwachten voor 1993 een verdere groei van onze omzet. Bij gelijkblijvende marges en een goede bezetting van onze vloot zal het netto-resultaat zich verder kunnen ontwikkelen”.

Over de marge is Boskalis nog niet tevreden. Vorig jaar zei de toenmalige bestuursvoorzitter L. Verstoep dat een margeverbetering nodig is om de vernieuwing van de vloot in de tweede helft van de negentiger jaren te kunnen betalen. Zijn hoop was toen vooral gevestigd op het enorme baggerproject bij de aanleg van het vliegveld in Hongkong, dat veel capaciteit uit de markt zou nemen. Nu zegt Van Gelder: “Door de enorme concurrentie blijven de prijzen laag: de opdrachtgevers laten zich geen hogere prijzen opdringen. Ook bij het Hongkong-project zijn de prijzen laag, terwijl ik van een verminderde capaciteit nog weinig heb gemerkt. Voor een resultaatsverbetering moeten we het water witvaren om omzet te maken”.

Om het garantievermogen te versterken en langlopend geld aan te trekken, wil Boskalis een achtergestelde converteerbare obligatielening van ongeveer 80 miljoen gulden uitschrijven. De inschrijving wordt begin mei opengesteld.