VN vragen VS om helikopters voor hulp aan Bosnië

NEW YORK, 19 MAART. De VN hebben de Amerikaanse regering gevraagd zware helikopters ter beschikking te stellen om uit het Bosnische Srebrenica gewonden te evacueren en voedsel te brengen.

De VN hebben Washington tevens verzocht de hoeveelheid voedsel die elke nacht boven Bosnië wordt afgeworpen, te verdubbelen en ook overdag hulpvluchten uit te voeren.

De Serviërs hebben gisteren drie VN-hulpkonvooien die op weg waren naar moslim-enclaves en waarvan er twee al tot Bosnië waren toegelaten, alsnog tegengehouden. Woensdag mochten hulpkonvooien voor de steden Sarajevo en Gorazde Bosnië binnenrijden; gisteren stuitten ze echter op Servische wegversperringen. Een derde konvooi, bestemd voor Srebrenica, kreeg gisteren na zes dagen te horen dat het verder mocht. Maar vanochtend werd het in Mali Zvornik, aan de Servische kant van de grens met Bosnië, opnieuw tegengehouden, nu door het Joegoslavische leger.

In de Veiligheidsraad is gisteren informeel gesproken over de mogelijkheden het vliegverbod in het Bosnische luchtruim af te dwingen. Het overleg over een Frans ontwerp-voorstel zal waarschijnlijk volgende week in een besluit van de Veiligheidsraad uitmonden. Eerder deze week wees de Veiligheidsraad de Serviërs terecht wegens twee schendingen van het in oktober afgekondigde vliegverbod. Bij het overleg waren gisteren de vertegenwoordigers van de VS, Engeland, Frankrijk, Rusland en Spanje betrokken. In New York gaat men ervan uit dat volgende week in de Veiligheidsraad een resolutie op tafel komt over het afdwingen van het vliegverbod; in welke vorm dat afdwingen zal moeten gebeuren is nog onduidelijk. Tot nu toe zijn de Europeanen terughoudender dan de VS geweest als het ging om een actief afdwingen van het vliegverbod. In het licht van de nieuwe Servische offensieven in Oost-Bosnië schuiven zij echter geleidelijk verder op in de richting van het Amerikaanse standpunt.

In New York heeft de Bosnische president, Izetbegovic, zich voorlopig teruggetrokken uit het vredesoverleg. Hij zei New York niet te willen verlaten, maar pas aan de onderhandelingstafel terug te keren als de Bosnische Serviërs hun geweld tegen de moslims beëindigen. (Reuter, AP, AFP)