Ter Veld wil bonus/malus bij de WAO verzachten

DEN HAAG, 9 MAART. Bedrijven die een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte in dienst nemen hoeven geen boete te betalen als deze werknemer binnen drie tot vijf jaar toch weer in de WAO-belandt. Staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) heeft deze verzachting van de "bonus/malus'-regeling gistermiddag tijdens een werkbezoek aan Enschede aangekondigd.

Een tweede wijziging die de staatssecretaris wil doorvoeren is dat bedrijven ook geen boete hoeven te betalen als een nieuwe werknemer reeds na korte tijd arbeidsongeschikt wordt. Een termijn daarvoor noemde ze nog niet. Ter Veld zal deze wijzigingsvoorstellen binnenkort aan het kabinet voorleggen.

Ter Veld komt met deze wijzigingen naar de zin van de werkgevers nog lang niet genoeg aan hun wensen tegemoet. Dit bleek uit reacties van de werkgeversvoorzitters Blankert (NCW) en Kamminga (KNOV). De werkgeversorganisaties blijven bij hun kritiek dat de boete die zij moeten betalen als een van hun werknemers arbeidsongeschikt is geworden, te hoog is en bovendien onredelijk als de oorzaak niets met het werk heeft te maken (bijvoorbeeld een ski-vakantie).

Eerdere wijzigingen van de bonus-malusregeling die Ter Veld dit jaar aankondigde, betroffen werknemers die binnen een jaar nadat ze arbeidsongeschikt zijn geworden overlijden of 65 worden. Ook voor hen hoeven bedrijven geen boete te betalen.

De omstreden bonus/malusregeling is een onderdeel van de plannen van het kabinet om het aantal WAO'ers terug te dringen. Bedrijven waarvan een werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt krijgen een boete als ze hem binnen een jaar geen andere baan hebben aangeboden. Bedrijven die een arbeidsongeschikte in dienst nemen, krijgen een premie. Het saldo van malussen en bonussen vloeit terug naar het bedrijfsleven doordat het wordt benut om de AAW-premie die werkgevers moeten betalen, te verlagen.