Teleurstelling op financiële markten na Duitse rentestap

AMSTERDAM, 19 MAART. Op de financiële markten duurt de teleurstelling voort over de "te beperkte' renteverlaging door de Bundesbank gisteren. De koersen van de Amerikaanse dollar en een aantal Europese munteenheden stonden onder druk en op de effectenmarkten heerste een matte stemming.

De Duitse centrale bank verlaagde het disconto met een half procentpunt tot 7,5 procent. De Nederlandsche Bank (DNB) reageerde met een verlaging van de belangrijkste rentetarieven een kwart procentpunt. Daardoor komt het promessedisconto, dat banken gebruiken als basis voor het "rood staan', op acht procent. Het wisseldisconto en de belangrijke voorschotrente, het tarief waartegen commerciële banken kunnen lenen van de centrale benk, staan nu op respectievelijk 7 en 7,5 procent.

Het was de derde keer dit jaar dat DNB de tarieven verlaagde. Ook België, Zwitserland, Denemarken en Oostenrijk verlaagden hun rentetarieven.

De koers van de Amerikaanse dollar is als gevolg van de volgens handelaren tegenvallende Duitse renteverlaging bezig met een vrije val. In Amsterdam noteerde de Amerikaanse munteenheid omstreeks het middaguur 1,8439 gulden, tegen 1,8615 gisteren. De Franse franc, de zwakste munt binnen het Europese Monetaire Stelsel, noteerde 32,94 gulden per honderd, vlak boven de bodemkoers in het EMS. Vanmorgen deed de Franse centrale bank volgens handelaren aankopen op de valutamarkt om de koers van de Franse franc te ondersteunen.

Pag.13: Reacties zijn tamelijk lauw

Politiek en bedrijfsleven in Duitsland hebben gisteren tamelijk lauw gereageerd op de renteverlaging. Sinds september '92 was het de derde verlaging van het disconto.

De Duitse regering verwacht volgens minister Waigel (financiën) een “positieve impuls” voor de economische groei. Begrip voor de beperkte stap van de Bundesbank bleek uit de reactie van FDP-voorzitter Otto Lambsdorff, oud-minister van economische zaken. Volgens hem was er wegens de tot voor kort explosieve Duitse geldgroei (circa 9 procent) en het huidige inflatiepeil (4,2 in West-, 9,1 procent in Oost-Duitsland) niet méér ruimte voor verlaging van de rente. Lambsdorff omschreef het zaterdag bereikte politieke akkoord over het Solidariteitspact, dat volgens critici een te grote verzwaring van lasten en te weinig besparingen kent, in dit verband krapjes als “hulpvol”.

Wolfgang Roth daarentegen, de financiële specialist van de oppositionele SPD in de Bondsdag, vindt dat de Bundesbank tekort geschoten is. Volgens Roth, die binnenkort plaatsvervangend chef van de Europese investeringsbank wordt, had zowel het disconto als de Lombardrente met een procent moeten worden verlaagd om “een conjuncturele ommekeer” te stimuleren.

Roth sprak gisteren van een “monetaire politiek in trippelpas” die te weinig rekening houdt met recente gematigde CAO's en het Solidariteitspact en in plaats daarvan de investeringen remt en de recessie verlengt.