Stekelenburg: omroepbestel is achterhaald

AMSTERDAM, 19 MAART. Het huidige omroepbestel met acht omroepen verdeeld over drie zenders is achterhaald. Op den duur zouden er niet meer dan drie omroepen moeten overblijven, waarvan één volledig uit de omroepgelden wordt betaald.

Dat zei FNV-voorzitter J. Stekelenburg gisteren op een symposium over vaktijdschriften. Volgens Stekelenburg bestaat nog steeds de suggestie dat publieke omroepen verbonden zijn aan maatschappelijke, culturele en politieke stromingen, terwijl de werkelijkheid is dat veel programma's mogelijk worden gemaakt door onduidelijke vormen van sponsoring. Stekelenburg betwijfelt of het verbod op sponsoring van de publieke omroep waartoe het kabinet vorige week besloot afdoende zal zijn om ongewenste commercialiteit in het huidige bestel uit te bannen.

Beter is volgens Stekelenburg het bestel grondig te hervormen. De omroepen zouden verregaand moeten samenwerken om te fuseren tot drie organisaties. Twee daarvan zouden merendeels uit reclamegelden moeten worden gefinancierd, met een strikte scheiding tussen reclame en sponsoring. Een derde organisatie zou uitsluitend uit omroepgelden moeten worden gefinancierd. Stekelenburg zegt er niet voor te pleiten de organisaties die mede afhankelijk worden van reclamegelden geheel en al over te laten aan de krachten van de markt. “Winstoogmerk mag niet bestaan. Me dunkt dat één echte commerciële zender in de trant van RTL4 voldoende is.”

Tweede-Kamerlid J. van Nieuwenhoven (PvdA) wijst Stekelenburgs voorstellen niet bij voorbaat af, maar vindt zijn "timing' niet gelukkig: “Er zal nog uitgebreid gediscussieerd worden over de toekomst van het bestel en ik vind het prima dat iedereen daar aan meedoet, maar men is in Hilversum nu druk bezig een stap vanuit het verleden naar de toekomst te zetten en ik begrijp niet waarom uitgerekend Stekelenburg daar nu iets over moet zeggen.”

Wolffensperger (D66) bespeurt een opvallende overeenkomst met voorstellen die zijn partij vorig jaar december naar buiten bracht. “De onlangs besloten bestuurswijzigingen in Hilversum halen de tendens tot commercialiteit niet weg. Het streven moet er op gericht zijn de taak van het publieke bestel te handhaven, niet het instituut. Wij zeggen daarom: steek de omroepgelden alleen in programma's en concentreer die op één net.”