Ritzen wil studielening losmaken van inkomen ouder

DEN HAAG, 19 MAART. Minister Ritzen (onderwijs) wil de hoogte van de studieleningen onafhankelijk maken van de hoogte van het inkomen van de ouders. Verder wordt de administratie van het stelsel vereenvoudigd, doordat de Infomatiseringsbank voortaan direct gegevens kan ontlenen aan de belastingdienst. Ritzen schrijft dit in een notitie die vandaag naar de Tweede Kamer is gezonden.

Ritzen wil alle studenten en scholieren de mogelijkheid gaan geven het volledige bedrag aan rentedragende aanvullende leningen te lenen boven de basisbeurs en de eventuele aanvullende beurs. Nu is de hoogte van dit bedrag afhankelijk van het ouderlijk inkomen.

Het voorstel van Ritzen betekent onder meer dat studenten met ouders die weigeren de ouderlijke bijdrage te betalen niet langer de omslachtige procedure hoeven te doorlopen om toch recht te krijgen op aanvullende financiering. De procedure zal wel blijven bestaan omdat deze in een aantal gevallen ook recht geeft op een aanvullende beurs.

De berekening van de ouderlijke bijdrage zal worden vereenvoudigd, omdat geen onderscheid meer zal worden gemaakt tussen de verschillende belastingtarieven waarin de ouders vallen. De grens waarboven ouders geacht worden mee te betalen aan de studie van hun kinderen wordt voor iedereen gelegd bij 43.000 gulden. Nu ligt die grens voor ouders met een studerende kind op de universiteit nog bij ongeveer 33.000 gulden.

De regeling voor de hoogte van de aanvullende beurs zal aan deze vereenvoudiging worden aangepast. De benodigde inkomensgegeven zullen zodra dat technisch mogelijk is door de Informatiseringsbank direct bij de belastingdienst worden opgevraagd, waardoor de student aanzienlijk minder formulieren zal hoeven in te vullen.

Ritzen gaat ook de regeling voor bijverdienen vereenvoudigen. Nu zijn er theoretisch 4096 verschillende mogelijkheden om het huidige vrijlatingsbedrag van 8040 gulden over het jaar te spreiden. Het bedrag zal voortaan alleen nog per jaar worden berekend. Ook deze inkomengegevens zullen direct bij de belastingdienst worden opgevraagd. Het kabinet zal nog bezien of het vrijlatingsbedrag verhoogd kan worden.