Resultaten NPM opnieuw gestegen

Voor de met certificaten ter beurze genoteerde Nederlandse Participatie Maatschappij (NPM) was 1992 weinig verrassend.

Het "netto operationeel resultaat', waaronder NPM verstaat de inkomsten uit vermogen inclusief het resultaat uit deelnemeningen onder aftrek van beheerkosten en belasting, steeg met 4 procent van 56 tot 58 miljoen gulden. Dit wordt, zoals gebruikelijk bij NPM geheel als dividend uitgekeerd. Over 1992 komt het dividend uit op 2,48 gulden per aandeel, in 1991 was dat 2,38 gulden.

De intrinsieke waarde van de bezittingen daalde met 30 miljoen tot 1097 miljoen gulden, vooral door waardedaling van beursfondsen en niet op de beurs genoteerde ondernemingen met 70 miljoen gulden. Daar stonden echter de reeds eerder vermelde vermogenswinst op desinvesteringen tegenover. De intrinsieke waarde per aandeel daalde van 48,36 eind 1991 tot 47,06 gulden eind vorig jaar.

NPM is grotendeels eigendom van institutionelege beleggers zoals banken en verzekeraars. In 1992 kwamen veertien nieuwe participaties tot stand voor in totaal 72 miljoen (in 1991: 100 miljoen). Bovendien heeft NPM in 1992 een bedrag van 27 miljoen geïnvesteerd in de Belgische participatiemaatschappij Sofinim - goed voor een belang van 10 procent - en 32 miljoen gulden in uitbreiding van bestaande participaties. Tot de nieuwe investeringen behoren belangen in ID Systems (33 procent), gespecialiseerd in elektronische artikel- en toegangsbeveiligingssystemen, machinefabriek FME Beheer (43 procent), Emba Techniek (14 procent) en confectiebedrijf Bendien Smits (38 procent). Begin 1993 verwierf de participatiemaatschappij samen met Alpinvest een belang van 25 procent in Driessen Aircraft.