PvdA wil leeftijdsgrens; Lubbers: stop verkoop hasj aan jongeren

DEN HAAG, 19 MAART. Koffieshops die jongeren toelaten, moet de verkoop van softdrugs worden verboden. Dit schrijft premier Lubbers in een brief aan de Tweede Kamer. Coalitiepartner PvdA liet vanochtend weten de leeftijdgrens te willen aanscherpen.

Lubbers doet zijn voorstel omdat in de praktijk moeilijk is vast te stellen of in koffieshops softdrugs aan jongeren wordt verkocht. Derhalve wil Lubbers dat koffieshophouders een keus maken: “Hetzij men wil doorgaan met het verstrekken van soft drugs, maar dan mag men geen minderjarigen meer toelaten, hetzij men stelt prijs op de clientèle van minderjarigen, maar dan mag men geen soft drugs gebruiken.”

Lubbers heeft dit voorgelegd aan de minister van justitie, die de suggestie betrekt bij de uitvoering van het rapport-Cremers over het optreden tegen koffieshops. Lubbers heeft zijn brief geschreven op verzoek van het D66-Kamerlid Wolffensperger, die gevraagd had om een toelichting op diens eerder deze week in Almere gedane uitspraken over bestrijding van criminaliteit onder jongeren.

In een reactie op de brief van Lubbers verklaarde PvdA-afgevaardigde Stoffelen dat de PvdA volgende week met voorstellen zal komen om het gehele softdrugs beleid te herstructureren. De handel in soft drugs moet geconcentreerd worden in door de overheid gedoogde en gecontroleerde koffieshops. Deze gelegenheden mogen alleen cannabisprodukten verkopen die worden geleverd door nederwiet-producenten die onder controle staan van een op te richten agentschap. Op deze wijze hoopt de PvdA de georganiseerde misdaad uit de cannabismarkt te drukken. Het agentschap ziet verder toe op de prijsstelling en kwaliteit.

Het Nederlandse drugsbeleid staat al enige tijd onder toenemende internationale kritiek. Eind vorig jaar ontstond nog een diplomatiek conflict met Frankrijk toen de minister Quilès (binnenlandse zaken) Nederland van laksheid beschuldigde bij de bestrijding van handel in drugs. Volgens de Fransen was Nederland daarom niet geschikt als vestigingsplaats voor Europol, die onder meer de bestrijding van drugscriminaliteit moet coördineren.

In zijn brief aan de Kamer geeft Lubbers voorts een toelichting op zijn in Almere geuite idee criminele jongeren eventueel in "kampementen' onder te brengen. Hij stelt de vraag of het niet goed zou zijn “toe te werken naar een alternatieve benadering, waarbij men als (bijkomende) straf werk onder toezicht opgelegd krijgt. Dit zou vorm kunnen krijgen in Rijkswerkinrichtingen.” Het gaat, zegt de premier, in dit stadium om een “voorlopig idee dat eerst uitgewerkt moet worden alvorens het op zijn bruikbaarheid getoetst kan worden”.