Pensioenfonds houdt CLBN uit de verliezen

ROTTERDAM, 19 MAART. De netto winst van Credit Lyonnais Bank Nederland (CLBN), de Nederlandse dochteronderneming van de Franse staatsbank Crédit Lyonnais, is in 1992 uitgekomen op 28,2 miljoen gulden tegen 30,1 miljoen gulden in 1991.

Zonder een bijzondere bate uit het ondernemingspensioenfonds zou CLBN over 1992 verlies hebben geleden. Dit blijkt uit de resultaten over 1992, die CLBN gisteren heeft bekendgemaakt.

CLBN heeft de bijdrage aan de Voorziening Algemene Bedrijfsrisico's (VAR) vorig jaar aanzienlijk vergroot. De bank voegde een bedrag van 210 miljoen gulden toe aan de "stroppenpot', tegen 147 miljoen gulden in 1991. De VAR is bedoeld om tegenvallers bij de kredietverlening op te vangen. De verhoging van de dotatie wordt volgens CLBN aangewend om “het weerstandsvermogen van de bank te versterken”. Bij de twee andere Nederlandse banken die tot nu toe de jaarcijfers publiceerden, ABN Amro en Rabo, werd de VAR-dotatie slechts verhoogd in lijn met de uitbreiding van de kredietportefeuille van de banken.

Van de toevoeging aan de VAR bij CLBN is 51,2 miljoen gulden afkomstig van het ondernemingspensioenfonds. De directie van CLBN verantwoordt deze ongebruikelijke stap als “een kapitalisatie van de overwinsten van het pensioenfonds”, als gevolg van een stelselwijziging. In de regel worden overwinsten van ondernemingspensioenfondsen aangewend om de premies voor werknemers en werkgevers te verlagen. Een deel van de in 1992 gemaakte overwinst mag het pensioenfonds van CLBN zelf houden.

Het balanstotaal van CLBN bleef in 1992 vrijwel ongewijzigd op 32,7 miljard gulden. De verhouding tussen baten en lasten nam toe tot 1,4. CLBN heeft in 1992 haar lasten met 4,5 procent weten te verlagen. De salariskosten gingen als gevolg van de herstructurering bij de bank met 8 procent omlaag. De overige lasten en afschrijvingen op vaste activa namen iets toe.

Aan de inkomstenzijde moest CLBN met 1,8 procent minder genoegen nemen. De bank ontving vorig jaar 470,4 miljoen gulden aan rente, 6,2 procent minder dan de 501,7 miljoen van 1991. Vooral de inkomsten uit de filmfinanciering, die nu bijna geheel is overgedragen aan de moedermaatschappij in Parijs (Crédit Lyonnais), namen af. De provisie-inkomsten van CLBN vielen terug van 132,9 miljoen gulden tot 127,8 miljoen gulden. De post overige baten nam daarentegen fors toe van 34,2 miljoen gulden tot 58,2 miljoen gulden, vooral door arbitrage-activiteiten op de internationale valutamarkt in het vierde kwartaal.