Overheidsorders inzet van conflict EG-VS

BRUSSEL, 19 MAART. Het handelsconflict met de VS draait om de EG-richtlijnen voor overheidsopdrachten, één van de hoekstenen van de interne markt. De richtlijnen schrijven alle lidstaten dezelfde openbare aanbestedingsprocedures voor bij de aanschaf van goederen en diensten. In het officiële blad van de EG moeten de lidstaten hun potentiële opdrachten bekend maken, waarna bedrijven uit alle landen kunnen inschrijven.

Het gaat om een kolossale markt: de Commissie schat dat in dergelijke contracten 15 procent van het BNP van de gehele EG omgaat. De omstreden nieuwe richtlijn zou per 1 januari van dit jaar een markt van 780 miljard gulden in de EG openen, niet alleen voor Europese bedrijven, maar ook voor Amerikaanse bedrijven, zo onderstreept de Commissie. Het gaat hierbij specifiek om contracten voor telecommunicatie en energie.

De Amerikanen nemen echter aanstoot aan artikel 29 in de richtlijn, dat zegt dat een bod van een EG-bedrijf dat 3 procent duurder is desondanks de voorkeur krijgt boven een niet-EG bedrijf. Ook bedrijven die een apparaat aanbieden dat voor meer dan vijftig procent uit EG-componenten bestaat krijgen voorrang. De Amerikanen menen dat deze clausule niet-EG bedrijven benadeelt, wat Brussel overigens niet ontkent. Maar die protectie valt in het niet bij de Amerikaanse beschermingsmaatregelen, meent de Commissie.

Begin vorige maand kondigde de VS aan vanaf 22 maart alle Europese bedrijven te zullen uitsluiten van Amerikaanse overheidsopdrachten voor telecommunicatie- en energie-installaties. De Commissie reageerde onaangenaam verrast. In januari had Brussel al laten doorschemeren dat artikel 29 zou vervallen, mits de VS bij ten minste vier federale elektriciteitscentrales de zogeheten Buy American-act zou opschorten.

De Buy American act bevoordeelt Amerikaanse leveranciers binnen de VS. Prijsverschillen tot 12 procent moeten worden genegeerd als het om een Amerikaans bedrijf gaat, dat bovendien veel minderheden in dienst heeft. Eind vorige week zegde VS-handelsafgevaardigde Kantor echter een vervolgafspraak met Brussel af, uit protest tegen de "inflexibiliteit' van de Commissie. De Amerikanen eisten dat Brussel artikel 29 laat vervallen, voordat de onderhandelingen beginnen en ongeacht de uitkomst ervan. Uitvoering van de sancties tegen de EG noemde Kantor “vrijwel zeker”. Daarmee was de eerste concrete vijandige handelsactie van de nieuwe VS-regering tegen de EG een feit.

    • Folkert Jensma