Onduidelijkheid over bruiklenen

DEN HAAG, 19 MAART. De 113 kunstvoorwerpen die het Haags Gemeentemuseum onder de categorie "zichtzendingen' in depot heeft, vormen een financieel risico voor het museum. Dit schrijft de gemeentelijke accountantsdienst in het rapport over de goedgekeurde jaarrekeningen '89 en '90 van het museum, dat de afgelopen jaren de begroting met ruim 4 miljoen overschreed.

Het is volgens de accountantsdienst niet duidelijk of de kunstwerken in langdurige bruikleen zijn, aangekocht moeten worden, of teruggezonden; 43 van deze 113 zichtzendingen zijn gewaardeerd op ruim 5,3 miljoen. Daarnaast zijn er nog kunstwerken ter waarde van 450.000 gulden, waarvan niet duidelijk is of ze gekocht of teruggezonden moeten worden.

Waarnemend museumdirecteur H. Locher zette gisteren bij de behandeling van de rapporten door de raadscommissie van cultuur uiteen dat voormalig museumdirecteur R. Fuchs door zijn internationale contacten met kunstenaars veel bruiklenen verwierf. Het plan was die bruiklenen aan te kopen, als door verkoop van doeken van Picasso uit het museum een aankoopfonds zou ontstaan. Toen die plannen niet doorgingen, kon ook de aankoop niet doorgaan. Volgens Locher zijn al de zichtzendingen goed geregistreerd, en gaat een deel terug naar de eigenaar. Fuchs heeft enkele ervan meegenomen naar het Stedelijk Museum in Amsterdam, waar hij thans directeur is.

In het gisteren behandelde accountantsrapport staat ook dat voormalig museumdirecteur Fuchs mondelinge goedkeuring van de gemeenteraad had voor de overschrijding (tussen 1987 en 1990 met 169.000 gulden) van zijn reisbudget. Een halve ton van dit bedrag zou betrekking hebben op reizen van Fuchs voor derden (andere musea en dergelijke). Dat bedrag zal bij de betrokken instanties in rekening worden gebracht. De tijd die hij aan derden besteedde brengt het museum niet in rekening, omdat daar andere voordelen tegenoverstaan, zoals het verwerven van kunst.