Nieuwbouw Van Abbemuseum op losse schroeven

ROTTERDAM, 19 MAART. De gemeente Eindhoven wil vanwege het exploitatie-tekort van het Muziekcentrum Frits Philips de nieuwbouw van het Van Abbemuseum opschorten.

Het muziekcentrum komt dit jaar 1,2 miljoen gulden en volgend jaar 2,7 miljoen gulden structureel tekort op zijn exploitatie-begroting van 4,7 miljoen gulden. Eind dit jaar zou met de uitbreiding van het Van Abbe, waarvoor de gemeenteraad eerder 27 miljoen gulden beschikbaar stelde, een begin worden gemaakt. Bij uitbreiding, naar een ontwerp van architect Abel Cahen, wordt het bestaande gebouw voorzien van in elkaar overlopende verdiepingen met vier verschillende niveaus, die met elkaar worden verbonden door een verticale glazen zuil aan de voorkant van het pand. Het museum zou bij oplevering in 1995/96 bijna driemaal zo groot zijn geworden. De drie miljoen gulden die de gemeente aan nieuwe projecten voor onder meer welzijn en werkgelegenheid wil bestemmen, dreigt nu totaal te worden opgesoupeerd door zowel de overschrijding van het muziekcentrum als de aanloopkosten van de museumuitbouw. De raad wil zich daarover beraden.