Maij ziet af van één Maas-Scheldeverdrag

DEN HAAG, 19 MAART. Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) ziet voorlopig af van één waterverdrag met België voor de Maas en de Schelde samen. Ze is tot dat besluit gekomen, omdat Nederland niet met het gewest Wallonië tot overeenstemming kan komen over een gezamenlijke bestrijding van de watervervuling in de Maas. De minister maakte dit gisteravond bekend voor de IKON-televisie.

Ondertekening van het verdrag, dat uit 1975 dateert, was al herhaalde malen uitgesteld en zou nu vóór het zomerreces van de Tweede Kamer gebeuren, maar opnieuw bleek dat niet te lukken. De minister schreef het nieuwe oponthoud toe aan de “onzekere en gecompliceerde politieke situatie in Wallonië”.

Ze wil nu proberen met Vlaanderen een afzonderlijk verdrag over de Schelde te sluiten. Die rivier zou schoner moeten worden en beter toegankelijk voor zeeschepen richting Antwerpen. “Dan nemen we maar genoegen met een half ei”, aldus Maij, “dan hebben we straks een schone Schelde naast een schone Rijn.” Ze hoopt dat de Walen zo schrikken van een dergelijk akkoord, dat ze alsnog gaan meewerken.

Zowel de Vereniging van Nederlandse Riviergemeenten als de stichting Reinwater heeft teleurgesteld op de ministeriële stap gereageerd. Ze vinden dat schoonmaak van de Maas geen verder uitstel gedoogt. Een woordvoerder van Reinwater zei dat Nederland naar de internationale rechter moet stappen om Wallonië tot saneringsafspraken te dwingen.

Oorspronkelijk ging het in de waterverdragen om een schonere Maas en Schelde, een betere verdeling van het Maaswater en een diepere Westerschelde ten gunste van Antwerpen. Maar tot ondertekening is het nooit gekomen door intern-Belgische tegenstellingen.

Juist deze week heeft het waterwinningsbedrijf De Brabantse Biesbosch de inname van Maaswater weer moeten staken, omdat er te hoge concentraties van een oplosmiddel in voorkwamen. Ook vorig jaar is dat verscheidene malen gebeurd.