Groene partijen trekken minder stemmen van PS

PARIJS, 19 MAART. De twee Franse milieupartijen zullen tijdens de eerste ronde van de parlementsverkiezingen van zondag minder stemmen van de socialisten trekken dan verwacht.

Volgens de laatste opiniepeilingen kunnen de twee "groene' partijen - Les Verts en Génération Ecologie - rekenen op circa twaalf procent van de stemmen. Begin januari was dat nog negentien procent.

De Franse socialisten zullen kandidaten voor een parlementszetel terugtrekken als deze in de eerste verkiezingsronde minder stemmen krijgen dan kandidaten van de twee groene partijen, zo heeft oud-premier Michel Rocard onthuld.

De geleidelijke vermindering van het aantal Fransen dat zegt te zullen stemmen op Les Verts (geleid door Antoine Waechter) en Génération Ecologie (van Brice Lalonde) wordt deels toegeschreven aan het zogeheten big bang-project van Rocard. De oud-premier die als de "natuurlijke' kandidaat van links geldt om François Mitterrand in 1995 op te volgen als president, wil een "brede, open progresieve beweging' vormen waarin de socialistische partij, de milieupartijen en hervormingsgezinde communisten zouden moeten opgaan.

De Franse parlementsverkiezingen verlopen in twee ronden. Aan de tweede ronde, op 28 maart, mogen per kiesdistrict alleen kandidaten deelnemen die in de eerste ronde minimaal 12,5 procent van de stemmen hebben behaald. In veel gevallen blijven twee of drie kandidaten over. Veel kiezers die in het verleden socialistische stemden en teleurgesteld zijn over de regeringspartij, zijn volgens opiniepeilingen van plan "groen' te stemmen. Maar de groene aanhang is de afgelopen weken duidelijk verminderd.

De socialisten zullen voor het terugtrekken van hun kandidaten geen "wederdienst' vragen, aldus Rocard wiens als edelmoedig gepresenteerde geste door sommige groene politici als een "vergiftig geschenk' is bestempeld. Kandidaten van de milieupartijen die in de eerste ronde na een socialist eindigen, komen op hun beurt onder druk te staan om zich terug te trekken, ook al is daar geen formeel akkoord over met de socialisten. De milieupartijen hebben steeds beweerd dat ze hun kandidaten zullen handhaven.

Tijdens de parlementsverkiezingen van 1988 stemden slechts 0,4 procent "groen'. Tijdens de verkiezingen voor het Europees parlement van 1989 behaalde "groen' echter ruim tien procent van de stemmen. Tijdens de regionale verkiezingen van 1992 was dat 5,8 procent.

    • Jan Gerritsen