Grafiek: ROTTERDAM, 19 MAART. De rentestand in de ...

Grafiek: ROTTERDAM, 19 MAART. De rentestand in de EG speelt al geruime tijd de hoofdrol op de financiële markten en in de Europese politiek.

Gisteren verlaagde de Bundesbank, het disconto tot 7,5 procent. 5000 jaar eerder legde Hammurabi, koning van de eerste dynastie van het oude Babylonië, voor zover bekend als eerste een maximum rentetarief vast van omgerekend 33,33 procent.

Bovenstaande grafiek toont in een voortschrijdend vlak het verloop van de rente in de laatste 5000 jaar. De onder- en bovengrens van het vlak staan voor respectievelijk de laagst en hoogst waargenomen rentetarieven. De gegevens zijn ontleend aan een literatuuronderzoek door H.C. Nicodem, werkzaam bij het Unilever-pensioenfonds Progress. In het tijdperk van 3000 voor Christus tot nu is de gemiddeld waargenomen rente 9,75 procent. In de periode vanaf het jaar 1200 na Christus tot heden lag de gemiddelde rente op 8,4 procent.

Een van de oudst bekende vormen van leningen is de hypotheek, die vroeger in Mesopotamië niet alleen op gebouwen werd afgesloten, maar ook op roerende zaken als vrouw en kinderen. Op het in gebreke blijven van terugbetaling stond slavernij.