Foto: TIRANA - Een steeds vaker voorkomend beeld ...

Foto: TIRANA - Een steeds vaker voorkomend beeld in de straten van de Albanese hoofdstad Tirana. Een verkoper prijst zijn uitgestalde waar aan. (Foto Felix Kalkman)