Foto: SISOPHON - Nederlandse VN-militairen in ...

Foto: SISOPHON - Nederlandse VN-militairen in Cambodja proberen enkele honderden tweedehands radio's uit te delen onder de bevolking, zodat die de campagne voor de naderende verkiezingen zal kunnen volgen.

De uitdeling moest worden stopgezet omdat zij leidde tot een bestorming van het Nederlandse kamp bij het dorpje Sisophon. De leiding beraadde zich vervolgens op een andere methode om de radio's onder de dorpelingen te verspreiden, maar die bleven toch maar wachten. Naar pas nu bekend wordt, blijkt in januari de leiding van het Bulgaarse contingent in Cambodja te zijn vervangen wegens aanhoudend wangedrag van een deel van de Bulgaarse militairen. Het ging om veroordeelde criminelen met weinig militaire ervaring, die op de hoge verdiensten waren afgekomen. De regering in Sofia bleek bij de recrutering van "Bulgabatt' het eigen leger te hebben gepasseerd. In plaats daarvan zijn vrijwilligers gevraagd te solliciteren naar de lucratieve post van zes maanden dienst in Cambodja. Een deel van de vrijwilligers heeft zich vervolgens schuldig gemaakt aan openbare dronkenschap, vechtpartijen, agressie jegens de bevolking en snelheidswedstrijden met VN-voertuigen. De Bulgaren proberen hun geschonden imago nu op te vijzelen met de bouw van scholen en het verspreiden van toeristische folders over Bulgarije. (Foto Klaas Fopma)