Falen overleg verheldert WAO-conflict

HENGELO, 18 MAART. Het vastlopen van het overleg in de metaalindustrie deze week heeft onderhandelaar N. Broers van de Industriebond FNV ten minste een winstpunt opgeleverd: voor zijn bestuurders in de regio en de mensen op de werkvloer is het conflict weer glashelder geworden.

Even waren zijn eigen bestuurders het spoor bijster geraakt. “Na vijf overlegronden wist ik niet meer waar Broers over sprak”, zegt bestuurder J. Maatje. “Er waren inmiddels zoveel verschillende varianten om de verlaagde WAO-uitkeringen te compenseren over tafel gegaan...”

Het informeel overleg tussen de vakbonden en de werkgeversvereniging FME, dat afgelopen dinsdag op een mislukking uitliep, heeft de bestuurders duidelijkheid verschaft. “Eindelijk weten we weer waar het over gaat”, zegt actieleider T. Verdijseldonk. “De FME probeert de vakbonden uit de bedrijven te werken.”

Het is een boodschap die zich vanochtend gemakkelijk laat verkondigen tegen de vierhonderd stakers in Hengelo. Verdijseldonk strijkt dan ook na afloop tevreden door zijn baard. Afgelopen vrijdag nog ontbrak het de districtsbestuurder ten overstaan van 800 werknemers aan een duidelijk standpunt. “Broers zwabberde door mijn verhaal.” De onderhandelaar van de FNV-bond had immers net gezegd genoegen te nemen met een “dringende aanbeveling” aan werkgevers om de reparatie van het zogeheten WAO-gat per onderneming te regelen.

De rechte rug van de FME-voorzitter J. van den Akker en de zwabberende koers van onderhandelaar N. Broers inzake de WAO-problematiek hebben hun invloed op de stakers niet gemist. In Hengelo en omgeving wordt vandaag in acht bedrijven gestaakt. In eerste instantie zou in negentien bedrijven het werk worden neergelegd. Een aantal stakingen is doorgeschoven naar volgende week.

In Hengelo staken de mensen voor de collectieve arbeidsovereenkomst. Dat verklaart waarom ook bij twee bedrijven van Stork de produktie stil ligt. Stork sloot immers vorige week met de vakbonden een overeenkomst over reparatie van het WAO-gat. Maar de Stork-werknemers in Hengelo hechten meer belang aan een goede regeling voor vervroegde uittreding dan aan een aanvulling op de WAO.

Het personeelsbestand van veel bedrijven in de voormalige metaalstad Henggelo is aanzienlijk vergrijsd. Veel ouderen zijn bang de Vut op het allerlaatste ogenblik aan hun neus voorbij te zien gaan. De kans dat ze nog met hun arm in de draaibank belanden, achten ze kleiner.

Een 55-jarige werknemer van Odink en Koenderink in Haaksbergen zegt: “Die WAO vormt maar een klein onderdeel van het totale eisenpakket.”

De afgelopen 39 jaar bracht de man in de metaalindustrie door. Volgens de huidige regeling zou hij volgend jaar - na een dienstverband van veertig jaar - met de Vut gaan. Maar de werkgevers hebben aangekondigd deze regeling te willen schrappen.

Voor het eerst in zijn leven heeft hij besloten te staken. Ondanks het feit dat hij al wat ouder is, doet hij tegenwoordig wel meer dingen voor het eerst in zijn leven. Zo zal hij volgend jaar niet op de PvdA stemmen. Juist wegens de ingreep in de WAO-uitkeringen.

Zijn collega maakt zich vooral kwaad over het voornemen van de werkgevers om na ziekmelding vrije dagen in te leveren. “Het is een goed idee om mensen die misbruik maken van de huidige regeling aan te pakken. Maar het plan blijft oneerlijk. Ik zal pas stoppen met staken als dit plan van tafel is.”

“Dat zelfs wij meedoen, onderstreept de belangen die op het spel staan”, zegt S. Halterman, districtsbestuurder van de Unie BLHP. Deze vakorganisatie heeft haar aanhang voornamelijk onder het administratief en leidinggevend personeel.

FME-voorzitter Van den Akker blijft de boze man in het verhaal. De voorzitter zou eigenwijs zijn en zijn kans om over de WAO te onderhandelen, hebben verspeeld. Op de muur prijkt de tekst "Van den Akker, wordt wakker'. Maar zo'n driehonderd kilometer verderop, in het luxueuze FME-hoofdkantoor in Zoetermeer, dringen de geluiden uit Hengelo nauwelijks door.