Eerste succes van Clinton met begroting

WASHINGTON, 19 MAART. President Clinton heeft gisteren zijn eerste succes behaald bij het Huis van Afgevaardigden. Met 243 tegen 183 stemmen heeft het Huis zijn globale plan voor 510 miljard dollar aan belastingverhogingen en bezuinigingen aangenomen. Ook is een plan voor een economische stimulans van 16 miljard dollar aangenomen.

Het is het eerste teken dat de patstelling die de afgelopen jaren in het Congres heerste - een Democratische meerderheid tegenover de Republikeinse regering - is beëindigd.

Over het algemeen stemden Democraten voor en Republikeinen en enkele conservatieve Democraten tegen. De Republikeinen hadden tevergeefs alternatieven voorgesteld met meer bezuinigingen en minder belastingverhogingen.

Hiermee heeft Clinton de overwinning nog niet in de wacht gesleept. De stemming van gisteren was slechts het startschot voor het begrotingsproces dat tot in oktober duurt. De aangenomen resoluties van gisteren stellen globale financiële grenzen voor het volgende begrotingsjaar. De specifieke invulling daarvan geschiedt door Congrescommissies.

Komende week stemt de Senaat over Clintons programma. Verwacht wordt dat het daar niet zo gemakkelijk zal gaan als in het Huis. De Republikeinen hebben meer invloed. De procedures maken het hun gemakkelijker om amendementen in te dienen en om de behandeling op te houden. Verwacht wordt dat Clinton in de Senaat meer tot een compromis zal worden gedwongen.

Aan het einde van alle onderhandelingen en debatten, rond oktober, moeten Senaat en Huis onderling tot een vergelijk komen. Clinton had op het laatste moment veel Congresleden telefonisch aangevuurd om voor zijn plan te stemmen. Democraten hadden uiteindelijk enkele posten waar veel kritiek op was uit het stimuleringsprogramma verwijderd. Zo gaan jongeren in een banenprogramma geen visatlassen meer maken en ook niet meer het Olympische kanoteam helpen met de voorbereiding op de volgende Spelen.