De hel 3

Maarten 't Hart kan in CS literair van 5 maart de uitdrukking "ter helle afgedaald' in de belijdenis over Jezus van Nazareth niet plaatsen.

De oplossing is dat hel - ook bij Van Dale - twee betekenissen heeft: zowel het neutrale dodenrijk als een oord der verschrikking. De eerste heeft betrekking op Jezus; afdalen ter helle is overlijden, want zonder overlijden vooraf geen opstanding daarna.

De term is ontleend aan de hebreeuwse Bijbel. Overlijden wordt daarin veertien maal uitgedrukt door "afdalen in het dodenrijk' (Hebreeuws: sje'ol).

Trouwens, ook het Nieuwe Testament kent deze uitdrukkking in Matteüs 11:23, Lucas 10:15 en Romeinen 10:7.

    • I. Cohen