Cosmic Illusion krijgt miljoen steun

AMSTERDAM, 19 MAART. De minister van WVC heeft het college van B en W van Amsterdam in een brief laten weten dat zij Cosmic Illusion, een multicultureel kunstenaarscollectief annex werkplaats, de komende vier jaar jaarlijks een subsidie van bijna een miljoen (976.000 gulden) zal toekennen.

Dit bedrag is inclusief de door de minister voorgenomen verhoging met twee ton. Cosmic Illusion had vorig jaar bij het indienen van de plannen voor de periode 1993-1997 gevraagd om 1,7 miljoen gulden.