Braks werd voortdurend gepolst voor baan FAO

HILVERSUM, 19 MAART. Nederland heeft de afgelopen jaren "slecht gescoord' bij het binnenhalen van belangrijke internationale functies. Daardoor zijn de kansen om nu de positie van directeur-generaal bij de wereldvoedsel en landbouworganisatie FAO te verwerven aanmerkelijk gestegen.

Dit zegt de voormalige minister van landbouw en huidig voorzitter van de KRO, G. Braks die deze week door Nederland kandidaat is gesteld voor de functie van hoofd van de FAO. Braks zegt optimistisch te zijn over zijn kansen maar voegt er aan toe dat “de race nog niet gelopen is”.

De Nederlandse kandidaat zegt het afgelopen jaar “voortdurend te zijn benaderd” voor deze functie bij de FAO. Braks vertelt dat de verzoeken vooral kwamen uit landen behorend tot de groep van de zogeheten 77 ontwikkelingslanden. “In mijn voordeel werkt bovendien dat ik over een technocratische en politieke achtergrond op het gebied van de landbouw beschik”, aldus Braks die verklaart de afgelopen tijd “sondages te hebben gehouden” onder een aantal instanties om zijn kansen te wegen.

Doordat hij denkt een goede kans te maken, heeft hij het aanbod om gouverneur van Limburg te worden afgeslagen. Braks verwacht vooral concurrentie uit de Latijns-Amerikaanse hoek omdat de Amerikaanse landen nog geen belangrijke post binnen de VN bekleden.

Braks heeft zich nu nadrukkelijk kandidaat gesteld voor de FAO omdat “je je voor zo'n post moet melden. Je moet een campagne voeren”. Braks zal vooral “in de weekenden op pad gaan” om zijn kandidatuur kracht bij te zetten.

Bij de KRO bestaat veel begrip dat de voorzitter herhaaldelijk laat weten weg te willen. Eerder werd Braks gepasseerd voor een commissariaat bij de Europese Commissie. Braks wordt binnen de KRO-organisatie een “inspirerende voorzitter” genoemd en men is blij met elke dag dat deze “zwaargewicht” voor de eigen club behouden kan worden.

Braks herinnert eraan dat “ik ook altijd heb gezegd dat als ik de kans krijg in mijn agrarische achterland een functie op niveau te bekleden dat ik dan weg zou zijn. Ik ben nu nog net op een leeftijd dat ik nog een periode ergens kan vervullen.”