Ahold wil in eredivisie levensmiddelen

ROTTERDAM, 19 MAART. De wisseling van de wacht in de top van het Nederlandse detailhandelsconcern Ahold heeft geen grote veranderingen in de strategie teweeg gebracht. Groei, groei en nog eens groei blijft ook voor de nieuwe bestuursvoorzitter drs. C.H. van der Hoeven hèt strategisch motto voor de komende jaren.

De lat ligt hoog: de voorganger van Van der Hoeven, drs. P.J. Everaert, liet twee jaar geleden al weten dat in vijf jaar tijd een verdubbeling van de omzet, tot zo'n veertig miljoen gulden, mogelijk moet zijn. Aan de financiële man Van der Hoeven, die na het onverwachtse vertrek van Everaert naar Philips de touwtjes bij Ahold in handen kreeg, is nu de taak om deze "erfenis' uit te voeren.

Bij de presentatie van de jaarcijfers over 1992 gisteren, waarbij Ahold een winststijging van ruim tien procent tot 305 miljoen gulden en een omzetstijging van 7,3 procent tot 22,3 miljard gulden bekendmaakte, lichtte Van der Hoeven nog eens toe waarom Ahold zo graag wil groeien. “Ons beleid is er op gericht een zelfstandig opererende detailhandelsorganisatie te zijn die meedraait in de internationale eredivisie”, zei Van der Hoeven. Daarbij stelde hij nadrukkelijk dat Ahold geen niche operator wil zijn, maar dat de onderneming er naar streeft zoveel mogelijk produkten te bieden aan zoveel mogelijk mensen.

Zowel in Europa als in de Verenigde Staten, waar Ahold over vier supermarktketens beschikt, geldt volgens Van der Hoeven “de macht van het getal”. Concentraties vinden in een hoog tempo plaats, bij fabrikanten en bij concurrenten. Voldoende kritische massa is noodzakelijk om in de onderhandelingen met leveranciers genoeg gewicht in de schaal te kunnen leggen, terwijl bovendien alleen schaalvergroting kan leiden tot de noodzakelijke kostenbesparingen op het gebied van distributie en logistiek.

Ahold wil het groeistreven - een verdubbeling van de omzet met ongeveer 20 miljard gulden - voor twee derde realiseren via interne groei. De rest moet via acquisities binnengehaald worden. Op basis van autonome groei - uitgaande van het huidige omzetgroeiniveau van ongeveer zeven procent - komt Ahold eind 1996 uit op een omzet van iets minder dan 30 miljard gulden, ongeveer vier miljard gulden onder het streefbedrag. Wordt echter rekening gehouden met het feit dat Ahold vanaf dit jaar de omzet van de Nederlandse levensmiddelengroothandel Schuitema (waar Ahold een aandelenbelang van 73 procent in houdt) in de geconsolideerde cijfers opneemt, dan komt de totale omzet uit op iets meer dan 34 miljard gulden.

Het resterende bedrag van zes miljard gulden moet dus uit acquisities komen - en daar zal Ahold de komende jaren nog een zware dobber aan hebben. Want het aanbod van geschikte supermarktketens in Europa is zeer mager en de concurrentie is fel. “We hebben eigenlijk overal al gezocht”, zei het Ahold- bestuurslid F.I.Ahlqvist gisteren. De beste kansen lijken volgens hem te liggen in de zuidelijke landen als Spanje en Portugal, waar de supermarktbranche nog nauwelijks ontwikkeld is en dus groeimogelijkheden aanwezig zijn. In Portugal beschikt Ahold nu over één keten en is het concern in onderhandeling over twee andere ketens. Ook in Tjechië is Ahold aanwezig met een keten van twaalf supermarkten. Deze acquisities zullen de omzet echter vooralsnog niet wezenlijk vergroten, terwijl de winstbijdrage al helemaal onzeker is.

Ondanks de dappere woorden van Van der Hoeven lijkt een grote spraakmakende acquisitie op korte termijn niet erg waarschijnlijk. Niet alleen omdat er weinig te vinden is, maar ook omdat aan geschikte kandidaten over het algemeen een zeer hoog prijskaartje hangt. Gisteren maakte Ahold bekend over te gaan tot een claimemissie (waarbij de aandeelhouders voor ieder pakket van tien aandelen één nieuw aandeel mogen kopen), niet omdat het concern dat geld wil gebruiken voor nieuwe overnames maar om het effect van eerdere acquisities op het eigen vermogen “te neutraliseren”. Wellicht is dat een teken dat bij de nieuwe Ahold-topman Van der Hoeven de boekhoudkundige sentimenten het toch gaan winnen van de grootse visie.

    • Marcella Breedeveld