WONINGNOOD

In NRC Handelsblad van 5 maart bagatelliseert staatssecretaris Heerma de woningnood onder de laagste-inkomensgroepen, verwijzend naar het Delftse Woningzoekendensysteem. Daar schrijven veel minder mensen op de advertenties dan er ingeschreven stonden in het oude systeem. “Meteen bleek de woningnood veel en veel kleiner”, aldus Heerma.

Het systeem kent twee categorieën, doorstromers en starters. Bij de starters krijgt de oudste van de inschrijvers de woning, bij de doorstromers degene die het langst in zijn huidige woning woont. IJverig vulde ik het eerste jaar na het uitkomen van de krant steeds de bonnen in. Geen succes. Wat blijkt? Je maakt geen schijn van kans als je niet oud genoeg bent, of niet vele jaren in je huidige woning woont. Dat blijkt ook duidelijk uit de staatjes die in de Delftse Woonkrant worden gepubliceerd. Ik doe het dus niet meer, bonnen invullen. Ik wacht tot de staatjes aangeven dat je als starter met bouwjaar 1967 een kans maakt op een redelijke woning. En zo zijn er velen met mij.

    • Maarten Vos