Winststijging Elsevier in '92 weer gegroeid

ROTTERDAM, 18 MAART. De stijging van het exploitatieresultaat van uitgever Elsevier is opnieuw toegenomen. Over 1992, het laatste jaar dat Elsevier zonder de Britse partner Reed cijfers presenteert, is dit resultaat met 22 procent gestegen tot 567 miljoen gulden.

In 1991 bedroeg de stijging van het exploitatieresultaat 20 procent, het jaar daarvoor 18 procent en daarvoor 17 procent. Dit heeft de uitgever vanochtend bekendgemaakt. Onder exploitatieresultaat verstaat Elsevier de pure bedrijfswinst dus zonder rentekosten, belastingen en buitengewone baten en lasten en dergelijke. De door beleggers gehanteerde winst per aandeel liet een stijging zien van 16 procent tot 5,80 gulden. Elsevier stelt vanwege deze stijging voor het dividend te verhogen van 2,25 gulden tot 2,61 gulden.

De netto winst van Elsevier kwam uit op 434 miljoen gulden tegen 385 miljoen in 1991 bij een omzet die steeg van 2,3 miljard tot 2,4 miljard. Gecombineerd met Reed steeg de winst met 8 procent tot 896 miljoen gulden bij een met 2 procent tot 7,6 miljard gulden gestegen omzet. Deze gecombineerde winst is niet zo snel gestegen als het exploitatieresultaat, omdat de winst gedrukt werd door de fusiekosten van ruim 100 miljoen gulden.

De sterke groei bij Elsevier komt vooral door de wetenschappelijke uitgeverijen. De van Maxwell overgenomen wetenschappelijke uitgever Pergamon droeg voor het eerst volledig bij aan de winst van Elsevier.

De wetenschappelijke boeken hebben echter niet aan de de verwachtingen voldaan. In Nederland wist uitgeverij van vakbladen Misset ondanks problemen in de industrie en detailhandel bevredigende resultaten te behalen. De Dagbladunie, uitgever van onder meer Algemeen Dagblad en NRC Handelsblad, kon geen bijdrage leveren. Het bedrijfsresultaat kwam onder druk door een daling van het advertentievolume met ongeveer tien procent en een daling van de oplage van het Algemeen Dagblad met 2,1 procent. De oplagestijging van NRC Handelsblad met 3,6 procent was onvoldoende compensatie.

Tijdschriftenuitgever Bonaventura (uitgever van onder meer opinieblad Elsevier) had ook te maken met teruglopende advertentiemarkt, maar daar kon door verbeterde efficiency het bedrijfsresultaat stijgen.

Wanneer de cijfers van Reed en Elsevier bij elkaar opgeteld worden, zou vorig jaar het exploitatieresultaat niet gestegen zijn met 22 procent, maar met 12 procent tot 1,5 miljard gulden. Dit komt niet door de lagere groeicijfers van Reed (over het gehele boekjaar wist Reed her resultaat met 25 procent te verbeteren), maar door de waardedaling van het pond ten opzichte van de gulden.

Elsevier Reed-topman Pierre Vinken en de van Reed afkomstige plaatsvervanger Peter Davis gaan dit jaar uit van moeilijke economische omstandigheden, maar door besparingen, nieuwe produkten en fusievoordelen zal het resultaat van Reed Elsevier dit jaar opnieuw verbeteren. Vinken en Davis baseren deze verwachting op de gestegen resultaten in de eerste twee maanden van 1993.