Winst Gamma daalt met negen procent

Op een met 18 procent tot 1547 miljoen gulden toegenomen omzet is de winst van Gamma Holding, fabrikant van exotische stoffen, interieurprodukten en technisch textiel, volgens verwachting met ruim 9 procent gedaald van 71,3 miljoen naar 64,8 miljoen gulden.

De winst per aandeel daalde van 11,08 gulden naar 9,67 gulden.

Gamma stelt een contant dividend voor van 4,30 gulden per aandeel. Over 1991 was dat 4,60 gulden contant of 0,95 gulden contant plus 4 procent in aandelen. De jaarvergadering is op 6 mei en het jaarverslag verschijnt op 21 april.

In de eerste maanden van 1993 is geen herstel van de orderontvangst opgetreden, zodat Gamma verwacht dat het resultaat over het eerste halfjaar duidelijk zal achterblijven bij dat van de goede eerste zes maanden van 1992. Gamma onthoudt zich van een uitspraak over geheel 1993.

De omzetstijging was te danken aan de consolidatie van het Belgische Bekaert Textiles. Zonder Bekaert zou de omzet met 3,4 procent zijn gedaald. Een belangrijke omzetdaling deed zich voor met bedrukte gordijnstoffen. Bij de overige activiteiten bleven de afwijkingen in de omzet beperkt. Het bedrijfsresultaat steeg met 2,7 procent tot 133,3 miljoen gulden door de bevredigende bijdrage van Bekaert.

Onder druk van de marktomstandigheden zijn bij enkele dochterbedrijven reorganisaties uitgevoerd. De kosten daarvan (5,7 miljoen) zijn ten laste van het resultaat gebracht. Met een toevoeging van 2,4 miljoen gulden aan de voorziening voor herstructurering is dat eveneens het geval.

Het negatieve saldo van financiële baten en lasten steeg met 11,8 miljoen naar 29,2 miljoen gulden, vooral door de rentelasten die samenhingen met de overneming van Bekaert.