Winst Ahold neemt toe met ruim 10 procent

ZAANDAM, 18 MAART. Koninklijke Ahold (detailhandel) heeft vorig jaar 305 miljoen gulden winst geboekt, een stijging van 10,6 procent tegenover 1991. De omzet nam in deze periode met 7,3 procent toe tot 22,3 miljard gulden.

Dit heeft Ahold, onder meer eigenaar van de supermarktketen Albert Heijn, vanmorgen bekendgemaakt.

Bij de presentatie van de jaarcijfers heeft het concern tegelijk aangekondigd het eigen vermogen te willen versterken met behulp van een claimemissie. Bestaande aandeelhouders krijgen in mei het recht om voor iedere tien aandelen één nieuw aandeel Ahold te kopen. Bestuursvoorzitter drs. C.H. van der Hoeven zei te verwachten dat de claimemissie het concern tussen de 400 en 500 miljoen gulden zal opleveren.

De voorgenomen uitbreiding van het eigen vermogen is volgens Van der Hoeven “nadrukkelijk” niet bedoeld om op korte termijn grote overnames te plegen. Het zal worden gebruikt om de goodwill (589 miljoen gulden) van eerdere overnames, die het concern de afgelopen twee jaar op het eigen vermogen heeft afgeboekt, te “neutraliseren”. Van der Hoeven gaat ervan uit dat de onderneming in staat zal zijn vanaf 1994 de winst per aandeel in ieder geval gelijk te houden.

De groeiambitie van Ahold, die in voorgaande jaren door de voorganger van Van der Hoeven, A. Everaerts, veelvuldig werd benadrukt, blijft volgens de huidige bestuursvoorzitter een belangrijke strategische doelstelling voor de onderneming. De verdergaande concentratie in Europa en de Verenigde Staten, zowel bij distributeurs als bij fabrikanten, maakt het voor Ahold, dat “in de internationale eredivisie wil meedraaien”, noodzakelijk te blijven groeien. Overnames zijn daarbij volgens Van der Hoeven essentieel.

Het afgelopen jaar is Ahold erin geslaagd de omzet met 7,3 procent te laten groeien tot 22,3 miljard gulden. Bijna de helft hiervan, 11 miljard gulden, is afkomstig van de vier supermarktketens die Ahold de afgelopen jaren in de VS heeft overgenomen.

De Nederlandse supermarktketen Albert Heijn leverde in 1992 een bijdrage van 8,2 miljard gulden aan de concernomzet. Albert Heijn heeft volgens Van der Hoeven vorig jaar goed gedraaid en is erin geslaagd om - in een verdringingsmarkt - het aandeel in de supermarktbranche met een half procent te vergroten tot 26,6 procent.

Het bedrijfsresultaat van Ahold steeg in 1992 met 11,3 procent tot 519,4 miljoen gulden. Van der Hoeven zei vanmorgen te verwachten dat zowel dit resultaat als de omzet in het lopende jaar hoger zullen uitkomen. Daarbij tekende hij aan dat de bijdrage vanuit de VS, waar het bedrijfsresultaat vorig jaar met 17 procent steeg tot 169,6 miljard dollar, dit jaar naar verwachting minder sterk zal groeien.