"Verschrikkelijk bang' beursfonds ergert VEB

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) vindt dat veel Nederlandse beursfondsen “verschrikkelijk bang” zijn voor een overname en daarom “krampachtig” vasthouden aan hun beschermingsconstructies. De aandeelhouders staan nog steeds aan de zijlijn. “Ons land heeft meer aandeelhoudersinvloed nodig”, zo zei vice-voorzitter mr. P.S. Zwart gisteren tijdens de presentatie van het jaarverslag over 1992.

De VEB (12.000 leden, voor het overgrote deel particuliere beleggers) spiegelt zich graag aan de invloed van aandeelhouders in de VS, waar onder druk van institutionele beleggers (pensioenfondsen en verzekeraars) topmensen bij ondermeer General Motors, IBM en American Express tot aftreden werden gedwongen. Invloed van aandeelhouders staat volgens Zwart, directeur van GIM Vermogensbeheer en lid van het beursbestuur, garant voor een “indrukwekkende waardetoevoeging” bij de onderneming.

Zwart haalde de tragische gebeurtenissen bij truckfabrikant Daf aan als voorbeeld van wat de gevolgen kunnen zijn als onvoldoende naar aandeelhouders wordt geluisterd.

De VEB vindt dat aandeelhouders voortaan de raad van bestuur zonder tussenkomst van de raad van commissarissen moeten kunnen kiezen. In het huidige "structuurregime' hebben de aandeelhouders niets te vertellen over de samenstelling van de raad van bestuur.

De Amsterdamse effectenbeurs, die recentelijk poogde enkele beschermingsconstructies aan banden te leggen, noemt de VEB “een tijger zonder tanden”. Het ministerie van financiën, dat al eerder heeft aangegeven ontevreden te zijn over de huidige situatie, zal het heft in handen moeten nemen.

De VEB probeert de druk op bedrijven alvast op te voeren via een gedragscode die wordt ondersteund door 25 institutionele beleggers. Door middel van deze gedragslijn trachten de VEB en de grote beleggers op aandeelhoudersvergaderingen de emissiebevoegdheid, waardoor het belang kan verwateren, en de beschermingsconstructies in toom te houden. De eerste bescheiden successen zijn vorig jaar geboekt bij Philips en VNU. De VEB hulde zich gisteren ook weer in geheimzinnigheid over de identiteit van de grote beleggers. Naar verluidt hebben grote bedrijfspensioenfondsen en giganten als het ABP en het PGGM zich niet achter de zogenoemde "code of conduct' geschaard.