Vermogensversterking is prioriteit Hoogovens

ROTTERDAM, 18 MAART. “Onze onderneming heeft in haar 75-jarige bestaan al eerdere stormen getrotseerd”, schrijft Hoogovens-voorzitter M.C. van Veen in het verslag van het staal- en aluminiumconcern over 1992. De orkaan die op dit moment in de Europese staalsector woedt is ongekend hevig. Zo hevig zelfs, dat beleggers gisteren opgelucht reageerden op de bekendmaking van een netto verlies van "slechts' 600 miljoen gulden bij Hoogovens. De onrust is achteraf bezien overdreven, maar dat neemt niet weg dat Hoogovens' financiële positie op dit moment precair is. De afboeking van het verlies over vorig jaar van het eigen vermogen, heeft de solvabiliteit van het concern in de gevarenzone gebracht. Van een eigen vermogen ter hoogte van 27,4 procent van het balanstotaal in 1991 is het percentage gezakt tot 21,2 procent. Het bestuur gaf gisteren een indicatie dat het operationele verlies over de eerste helft van dit jaar van een zelfde omvang zal zijn als de 210 miljoen gulden over de laatste helft van 1992. Wel zal er naar verwachting al in de lopende periode een opleving te zien zijn van de resultaten, die zich volgens de Hoogovens-top in het tweede half jaar voortzet.

Reden voor dat voorzichtige optimisme is dat de besparingen die de reductie van personeel en andere bezuinigingen opleveren, dit jaar hun vruchten zullen afwerpen. Bovendien rekent Hoogovens op een voortgaande invoerbeperking van staal en aluminium uit Oost-Europa, heeft het concern de investeringen op een laag pitje gezet - waarbij vooral de milieu-inspanningen het met minder middelen zullen moeten doen - en krijgt het personeel dit jaar geen loonsverhoging. Daar bovenop verhoogt Hoogovens, in lijn met de rest van de Europese staalsector, de prijzen van zijn produkten per april met 15 procent.

Niet bekend

Van een acuut geldgebrek bij Hoogovens is volgens voorzitter Van Veen geen sprake. Dit jaar moet een totaal van meer dan 600 miljoen gulden aan leningen worden afgelost. Daarvoor heeft het concern een stand by-krediet van een miljard gulden beschikbaar, dat al in 1984 met de banken is overeen gekomen, maar tot nu toe niet hoefde te worden aangewend.

Versterking van de financiële positie van Hoogovens is dit jaar prioriteit van het bestuur van het concern. Dat betekent dat zowel het eigen vermogen moet worden versterkt, als het vreemd vermogen moet worden verminderd. Over een eerstgenoemde maatregelen deed Van Veen gisteren geen uitspraken. Hij zinspeelde echter sterk op de betekenis van Hoogovens als centrum van een voor Nederland belangrijk "industriële cluster'. Daarmee gebruikte de Hoogovens-voorzitter de terminologie die door de overheid wordt gebezigd als voorwaarde voor de toekenning van vermogensverstrekking uit het kort geleden opgezette door minister Andriessen in het leven geroepen industriefonds.

Het terugbrengen van het vreemd vermogen wordt door Hoogovens vooral gezocht in het buiten de concernbalans brengen van, met naar verhouding veel leningen gefinancierde, bedrijfsonderdelen. Met name de divisie Industriële Toeleveringen (HIT), die al eerder werd getypeerd als niet behorend tot de kernactiviteiten, gaat daarmee een onzekere toekomst tegemoet.

    • Maarten Schinkel