Steun Uitpromotie R'dam "te gering'

ROTTERDAM, 18 MAART. Het draagvlak voor de stichting Uitpromotie Rotterdam is te klein. De culturele instellingen in Rotterdam zien te weinig in het instituut, waardoor Uitpromotie Rotterdam niet slaagt in de taak waarvoor ze in 1988 is opgericht, kunstmarketing op stedelijk niveau, naar behoren uit te voeren.

Dit staat in een rapport over een onderzoek dat het bureau Berenschot op verzoek van de Rotterdamse Kunststichting uitvoerde. Het bureau stelt voor de kunstpromotie bij de VVV onder te brengen. Die optie zou jaarlijks 950 duizend gulden kosten (nu kost de stichting 650 duizend). De extra kosten zijn terug te verdienen doordat er meer kaartjes verkocht zouden worden door de culturele instellingen, aldus een woordvoerder van de gemeente.