Schuttersveld boekt 35 pct minder winst

Schuttersveld Holding uit Velp, de ter beurze genoteerde houdstermaatschappij van industriële toeleveringsbedrijven, heeft over 1992 een winst behaald van 15,1 miljoen gulden tegen 23,3 miljoen in 1991.

Dit resultaat ontstond bij een omzet van 713,9 miljoen gulden. In het daaraan voorafgaande jaar werd 631,4 miljoen gulden omzet behaald. De winst voor belastingen was in 1991 36,9 miljoen gulden, in 1992 kwam dat uit op 22 miljoen gulden. De winst per aandeel zakte van 6,57 tot 4,14 gulden.

De in 1992 gerealiseerde omzetstijging ontstond vooral door enkele acquisities. Overgenomen werden Cetra Metaal en Eickel und Spindeldreher. Schuttersveld bestaat uit drie divisies, de "Vink' handelsdivisie, de kunststoffendivisie en de metaaldivisie. Eind 1992 werkten bij Schuttersveld 3.031 mensen, eind 1991 waren dat er 2.819.

De directie acht het nog te vroeg om uitspraken te doen omtrent het over 1993 te verwachten resultaat.

Voorgesteld wordt een dividend van 1,25 gulden contant (vorig jaar 2,15 gulden) of naar keuze gedeeltelijk in aandelen. Bijzonderheden hierover worden nog bekend gemaakt. Het jaarverslag komt uit op 13 april, de jaarvergadering is op 28 april.