RECLAME (2)

De geuite bedenkingen tegen een uitspraak van de Reclame Code Commissie gaan voorbij aan de prijzenswaardige opzet uit de reclamewereld, zélf de waardigheid van haar branche in de hand te houden met een fatsoenscode.

Deze zelfdiscipline is een mooi voorbeeld van democratische gedragsbepaling. Met de toepassing daarvan heeft feitelijk niemand iets te maken, zoals in het algemeen rechterlijke uitspraken in een geordende maatschappij een eigen gezag hebben, afgezien van wetmatige correctie. Kritiek op een onwelgevallige beslissing doet afbreuk aan de aanvaarding van vrijwillig gedelegeerd deskundig gezag. Wie zou de "code' ook beter kunnen interpreteren dan de aangewezen opstellers ervan? Een ándere vraag is, of het niet wenselijk zou zijn, preventief een oordeel aan te vragen. Een zichzelf respecterende ontwerper zal zulks niet beneden zijn waardigheid achten.

    • Mr J. van Leeuwen