RECLAME (1)

Wanneer ik het verhaal van de voorlichter van het ministerie van VROM, Frans Kok (NRC Handelsblad, 13 maart) over de gewraakte tips tegen het gebruik van plastic bekertjes ontdoe van alle franje, dan blijft er toch weer die interessante vraag over: Is het wel juist dat de Rijksoverheid met gebruikmaking van belastinggeld (gratis brochure) probeert het gedrag van de burger te beïnvloeden, ook als het gaat om gedrag waarvan de onwenselijkheid kennelijk niet of nog niet door wetgeving is vastgelegd?

Want: alle convenanten of herenakkoorden met de industrie ten spijt, er is alleen een algemeen gevoelen - gemakshalve aangeduid met "aanvaard beleid' - dat zich tegen het gebruik van plastic bekertjes en daardoor het brengen van meer PVC in het milieu, overigens terecht, heeft uitgesproken.

Zou de Rijksoverheid zich daarom niet beter kunnen beperken tot verklaring van en toelichting op (wettelijke) milieumaatregelen en de pogingen tot gedragsbeïnvloeding over kunnen laten aan de vele burgerinitiatieven die ons land kent, zoals Natuur en Milieu, Milieudefensie, enzovoorts, die trouwens ook door het Rijk worden gesubsidieerd? Afgezien van de (kostbare) duplicering van de voorlichting door Rijk en milieu-activisten, versterkt de overmaat aan Rijks-"voorlichting' in de laatste jaren vooral het beeld van een betuttelende Rijksoverheid. Of is dat nu juist het ideaalbeeld van Frans Kok?

    • J. Lieffering