Radiodansorkest de Skymasters in nieuwe serie op Avro-televisie

HILVERSUM, 18 MAART. De Avro maakt de komende maanden een negendelige serie programma's met de Skymasters, het radiodansorkest dat al enkele jaren lang niet meer regelmatig voor de omroep optrad. Vanaf zondagmiddag 4 april wordt een wekelijkse reeks uitzendingen opgenomen in het Lido in Amsterdam, waarin een competitie is opgenomen tussen studenten uit de conservatoriumafdelingen voor lichte muziek en/of jazz. De programma's worden dit najaar door de Avro-radio uitgezonden. Over een of twee tv-uitzendingen wordt nog onderhandeld.

Het hernieuwde contact met de Skymasters volgt op een periode waarin de omroepen geen enkel eigen amusementsorkest meer hadden. De KRO en de Tros hieven hun dansorkesten in 1985 op, het Vara Dansorkest volgde een jaar later. Het motief was dat de orkesten drastisch in populariteit waren gedaald, terwijl hun wekelijkse optreden 6 à 7 ton per jaar vergde - bijna 10 procent van het totale radiobudget. De Avro bleef op dat moment nog het wekelijkse Skymasters-programma Swingtime verzorgen, uit het jazz-café Nick Vollebregt in Laren. Maar ook daaraan kwam een einde. “We konden ons niet langer permitteren een eigen orkest in stand te houden,” zegt Kees van Twist, eindredacteur kunst van de Avro. De laatste jaren traden de Skymasters nog slechts onregelmatig voor de radio op. “Een situatie,” aldus orkestleider Herman Schoonderwalt, “waar we niet gelukkig mee waren.”

Schoonderwalt beaamt dat een orkest zonder vast contract met de radio geen afdoende middelen van bestaan heeft. “We spelen wel her en der concerten en er is een vaste kern van Skymasters-musici, maar ik moet ze elke keer uit alle mogelijke formaties bij elkaar plukken. Kijk, als ik musici honderdvijftig speelbeurten per jaar kan aanbieden, kan ik ook eisen dat ze exclusief voor de Skymasters werken. Maar dat is onmogelijk. Een wekelijkse uitzending is een onhaalbare zaak geworden. Er is niemand die alleen van dit orkest kan leven - ook ik niet. We zijn allemaal veelgevraagde mensen, maar voor ons is de grote attractie dat we met de Skymasters ook geen commerciële concessies hoeven te doen. We spelen geen onverteerbare avantgarde-jazz, maar we hoeven ook niet oubollig te zijn.”

Hij heeft zelf het plan opgesteld waarmee de terugkeer van het orkest wordt bewerkstelligd: een wekelijks microfoon-optreden met gastsolisten uit binnen- en buitenland en een wedstrijd tussen conservatoriumstudenten, waarvan de winnaar de Skymasters Trophy krijgt uitgereikt. “Ik denk dat dit een betere formule is dan alleen een optreden. We zullen er ook een jonger publiek mee aanspreken dan wat doorgaans op een big band afkomt.” Van Twist vult aan dat de Avro met deze serie een belofte inlost die werd gedaan toen het vaste contract met het orkest niet meer werd verlengd: “Er is toen afgesproken dat we wederzijds verplichtingen aan elkaar hadden. De Avro vindt het nu dan ook een ereplicht weer eens iets met de Skymasters te doen. Maar daarmee is niet gezegd dat we nu weer tot de eeuwigheid aan elkaar vastzitten. De afspraken gelden alleen deze serie.”

In de huidige Skymasters-bezetting spelen oudgedienden mee als Bart en Eric van Lier, Ferdinand Povel, Dick Vennik, Ack van Rooyen en Henk Meutgeert, maar ook jongeren als altsaxofonist Allard Buwalda en trompettist Menno Daams. Schoonderwalt is sinds enkele jaren orkestleider.

    • Henk van Gelder