Prof.dr. T.J.M. van Els, hoogleraar toegepaste ...

Prof.dr. T.J.M. van Els, hoogleraar toegepaste taalwetenschap, zal per 1 janauri 1994 rector magnificus van de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) worden.

Dat heeft het College van Decanen gisteren besloten. Van Els volgt prof.dr. A.J.M. Plasschaert op, die zich niet herkiesbaar stelt.

Van Els is als hoogleraar werkzaam aan de KUN met als bijzondere opdracht het leren en onderwijzen van moderne vreemde talen. Hij vervulde binnen de Katholieke Universiteit Nijmegen verschillende bestuurlijke functies. Ook was Van Els voorzitter van verschillende door het ministerie van onderwijs en wetenschappen ingestelde commissies voor de verbetering van het onderwijs in moderne vreemde talen. Van Els was onder meer voorzitter van de werkgroep Nationaal Actieprogramma Moderne Talen.