Onderzoek DAF naar ontslagen

EINDHOVEN, 18 MAART. DAF heeft de vakbonden een nader onderzoek toegezegd naar fouten die zijn gemaakt bij de selectie van werknemers die aan het werk konden blijven. Bestuurder G. van Os van de Unie BLHP heeft dit meegedeeld na afloop van een gesprek met de directie van DAF. Het bedrijf heeft toegegeven dat er fouten zijn gemaakt. Er zijn mensen ontslagen die eigenlijk niet kunnen worden gemist.

Bovendien zijn er naar de mening van de bonden teveel werknemers uit hogere salarisgroepen terecht gekomen in groepen met een lager inkomen. Door de krappe bezetting van sommige afdelingen dreigen hier en daar al weer uitzendkrachten te worden ingezet. Dat is voor de bonden in de huidige situatie ondenkbaar.

De opbrengst van de steunactie voor ex-werknemers van DAF “Afgedankt maar niet vergeten” valt tegen. Tot nu toe is 1,136 miljoen gulden bijgeschreven op de bankrekening. Daardoor is niet meer dan 500 gulden per ontslagen werknemer beschikbaar.