KROATISCH SYMBOOL

In het artikel "In sector-Oost lijkt iedereen vastbesloten om de vrede te saboteren' (NRC Handelsblad, 6 maart) schrijft redacteur Raymond van den Boogaard ten onrechte dat Kroatië - zij het met een minieme wijziging - het fascistische staatssymbool weer heeft ingevoerd.

Het Kroatische staatssymbool, het rood-witte schaakbord, is geen symbool dat zijn oorsprong ontleent aan de ustase-beweging uit de Tweede Wereldoorlog. Het symbool dateert uit de twaalfde eeuw (St. Lucijakerk te Jurandvor) en is sedert het begin van de zestiende eeuw (1527, de kroning van Ferdinand van Habsburg) in Kroatië in gebruik.

De Kroatische staat heeft in 1991 de rode ster uit de vlag verwijderd en die vervangen door het historische wapenschild. Het valt Kroatië niet te verwijten dat óók de fascistische ustase-extremisten gedurende vier jaar van de Tweede Wereldoorlog hetzelfde symbool gehanteerd hebben (de minieme wijzigingen in het symbool waren van de hand van de ustase de toevoeging van de U in het linkerbovenveld); ook de Kroatische partizanen (Tito's verzetsleger) hebben nooit afstand gedaan van dit eeuwenoude symbool. Ook ten tijde van het socialistisch Joegoslavië (1945-1991) was hetzelfde wapenschild het officiële symbool van de Republiek Kroatië, zij het met een aantal socialistische toevoegingen.

    • Willem Schalekamp