KERSTTOMATEN

Minister Hans Alders vroeg zich deze week af of het nog wel verantwoord was met Kerstmis Nederlandse tomaten te eten. Ik kan hem geruststelle: dat is verantwoord. In de discussie die terecht in alle lagen van de bevolking over het milieu wordt gevoerd duikt regelmatig iemand op die de teelt van groenten, fruit en sierteeltgewassen in de Nederlandse tuinbouwkassen ziet als energieverspilling. Dit is het echter niet.

De klimatologische ligging van Nederland is dusdanig dat in kassen met toevoeging van relatief slechts zeer weinig energie hoge produkties behaald worden. Per geteelde kilo tomaten verbruikt een goede tomatenkweker momenteel één kubieke meter gas. De tomatenconsumptie van een gemiddelde Nederlander is 7 kilo per jaar. Hoe vaak deze Nederlander een bad neemt weet ik niet maar elke keer verbruikt hij daarbij ook één kubieke meter gas. Grof gezegd staat één week lang eenmaal daags een bad gelijk aan een jaar tomaten. Als Hans Alders denkt dat het uit milieu-oogpunt beter is deze tomaten uit Zuid-Europa, of erger nog vanuit Marokko of de Canarische eilanden over te laten vliegen dan heeft hij er weinig van begrepen.

Naast het energieverbruik zijn er nog de effecten van de grote hoeveelheden bestrijdingsmiddelen die in zuidelijke landen worden gebruikt op tuinbouwgewassen. In Nederland kunnen wij dankzij het gebruik van afgesloten kassen grote delen van het jaar volstaan met biologische gewasbescherming. Mede daardoor zijn de gebruikte chemische middelen vaak niet meer dan tien procent van wat in Zuid-Europa voor dezelfde kilo tomaten nodig is. De Nederlandse tomaat was een fout voorbeeld. De consumptie van kiwi's, papaja's en mango's rondom de kerstdagen zouden misschien eerder ter discussie moeten staan.

    • Hans de Vries