Kaasexport stijgt tot bijna 500 mln kg

In 1992 is de export van Nederlandse kaas wederom gestegen, zo meldt Het Nederlands Zuivelbureau te Rijswijk.

De definitieve cijfers komen op een totaal van 498 miljoen kilogram, 25 miljoen kilo meer dan in 1991. Door deze 5 procent's volumestijging kwam de exportwaarde uit op 3,8 miljard gulden, 200 miljoen gulden ofwel zes procent meer dan in 1991.

De afgelopen jaren is het exportvolume gestaag toegenomen. In 1980 werd 275 miljoen kilo geëxporteerd, in 1988 was dat 400 miljoen kilo en in 1991 werd 473 miljoen ton uitgevoerd. In geld uitgedrukt was de exportwaarde in 1980 ruim 1,5 miljard gulden, in 1988 was dat bijna 3 miljard en in 1991 werd bijna 3,6 miljard gulden bereikt. De exportgroei in 1992 is vooral te danken aan de met zes procent toegenomen afzet op de Duitse markt, waar voor het eerst de grens van 200 miljoen kilogram werd overschreden. Ook de stijgende export naar België (+ 5 pct), Spanje (+ 24 pct) en Japan (+ 25 pct) droeg bij. Van alle kaas werd ruim 80 procent binnen de Europese Gemeenschap afgezet. Goudse is verreweg de meest populaire exportkaas met een aandeel van 44 procent. Op de tweede plaats komt Edammer kaas met 23, waarna Maasdammer kaas volgt met 16 procent.