Hormoonvervuiling verstoort voortplanten van vissen

Britse biologen hebben een nieuwe milieubedreiging ontdekt in de vorm van lozingen van geslachtsbeïnvloedende steroden in de toch al ernstig vervuilde rivieren. Stroomafwaarts van rioolzuiveringsinstallaties blijken vissen te worden blootgesteld aan vrouwelijke sex-steroïden en aanverwante stoffen in concentraties die zo hoog zijn, dat ze het voortplantingsvermogen van vissen kunnen benvloeden.

Dit blijkt uit een rapport van onderzoekers van Brunel University in Londen en van het Britse Ministerie van landbouw en visserij. Op 28 plaatsen in de rivieren is de hormoonvervuiling in kaart gebracht.

De onderzoekers hielden forellen in netkooien in het geloosde afvalwater en op verschillende afstanden stroomafwaarts. Al na een paar weken bleken bloedmonsters van mannetjesvissen het eiwit vitellogenine te bevatten, een stof die in visse-eierdooier zit. Normaal gesproken produceren alleen de vrouwtjesvissen deze stof onder invloed van het sexsteroid oestradiol. Volgens de onderzoekers was dit effect nog kilometers voorbij een afvalwaterlozing aantoonbaar.

De oorzaak moet vermoedelijk worden gezocht in de stof ethynyl oestradiol die voorkomt in de urine van vrouwen die de pil slikken. Ook zouden de afbraakprodukten van bepaalde huishoudelijke schoonmaakmiddelen zwakke oestrogene effecten kunnen vertonen.

Niet bekend