Hoge commissaris voor Oostzee-regio

HELSINKI, 18 MAART. De ministers van buitenlandse zaken van de landen rondom de Oostzee hebben ingestemd met de Russische wens om een hoge commissaris voor de minderheden te benoemen.

De Russische minister van buitenlandse, Andrej Kozyrev, waarschuwde tijdens de bijeenkomst voor Joegoslavische toestanden in de Baltische landen. Hij dreigde dat Rusland niet zou toetreden tot de Oostzeeraad, waaraan ook de drie Baltische landen, Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Duitsland en Polen meedoen, als zo'n hoge commissaris niet zou worden benoemd. De drie Baltische landen noemden zo'n commissaris niet nodig aangezien zij menen dat er geen problemen zijn met de Russische minderheden in hun landen. Wie die hoge commissaris moet worden en wat hij moet doen, is nog niet duidelijk. (AP)