ERFZONDE

In de brievenrubriek van 11 maart vraagt Dick Bakker om een gelovig antwoord op Erfzonde (2). Sartre geeft in "Chemins de la liberté' een kijk op de sociale aspecten van het bestaan: de gemeenschapsvormende kracht van het lijden, de tegenstelling tussen de zuiverheid van het ideologisch ideaal en de onzuiverheid van de politieke verwezenlijking ervan.

In "L'Age de la raison' beschrijft hij onder meer zijn weerzin tegen abortus. Bakker heeft bezwaar tegen de opvatting van Sartre die zich geen vrije mens kan voorstellen. Hoewel Sartre crypto-christen is gebleven, zou ik Bakker toch een andere kijk in zijn boekenkast gunnen. “Zonder toe te geven aan de geneigdheid tot alle kwaad”, zoals hij schrijft.

Laat Voltaire en Leibnitz eens staan en probeer het eens, gewoon, met de Bijbel. Of met Aristoteles, Augustinus, (Commentaar op psalm 37) Albertus Magnus, Thomas Aquino, of moderner: John Henry Newman, Henry Bergson, Paul Claudel, Cornelia de Vogel, Ignatius Klug, Josémaria Escivá de Balaguer. Ik garandeer hem veel ontplooiing en leesgenot!

    • C.G. Hoogland