Dagbladen houden vast aan prijsafspraken

AMSTERDAM, 18 MAART. De dagbladuitgevers willen vasthouden aan collectieve prijsafspraken. De dagbladsector moet ontheffing krijgen van het verbod op prijsafspraken dat de overheid nog dit jaar wil invoeren.

Dat zei voorzitter W, de Pagter van de Nederlandse Dagbladpers (NDP) gisteren bij de presentatie van het jaarverslag van het overkoepelend orgaan van de uitgevers over 1992. In het kader van het mededingingsbeleid worden nog dit jaar horizontale prijsafspraken verboden. Vrijstelling of ontheffing kan in uitzonderingsgevallen worden verleend. Volgens het NDP-bestuur behoort het collectieve prijsbeleid van de dagbladpers onder die uitzonderingen te vallen, als het de overheid ernst is met haar “zorgplicht” voor de dagbladen. Het afschaffen van de afspraken kan volgens de Pachter leiden tot een prijzenoorlog tussen de dagbladen. De Pagter meent dat dit “dramatische gevolgen” kan hebben voor de pluriformiteit. “In het mediabeleid van de overheid wordt telkens onvoldoende gewicht gegeven aan de belangen van dagbladen als informatieleveranciers”, zei De Pagter gisteren.

Het afgelopen jaar had voor de uitgevers een ongunstig verloop. In vergelijking met 1991 zijn de winsten met 30 procent afgenomen. De betaalde oplage steeg licht. In 1992 werden dagelijks 4,6 miljoen kranten verkocht. Het advertentievolume liep vorig jaar terug met 7,5 procent. De eerste twee maanden van 1993 tonen volgens de NDP nog geen verbetering, er is sprake van een vermindering aan advertentievolume met ruim 10 procent. De daling deed zich vooral bij de personeelsadvertenties (bijna 30 procent) en de advertenties van detaillisten (ruim 15 procent).